Magdalena Szydlik

Nauczyciel

O mnie

Ukończyłam pedagogikę edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Obecnie uczęszczam na studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczej. Jestem początkującym nauczycielem, stąd też każdy dzień wspólnie spędzony z dziećmi  jest dla mnie wyzwaniem ale jednocześnie motywacją do dalszej intensywnej pracy. Bardzo istotne jest dla mnie to aby każdy przedszkolak czuł się w naszym przedszkolu akceptowany i kochany. Moim celem w pracy jest to, aby móc jak najskuteczniej pomagać dzieciom w przełamywaniu ich  barier. Elementami związanymi z moim zawodem, które cieszą mnie najbardziej to namacalność osiąganych efektów oraz dziecięca szczerość.