PLAN DNIA

6.30- 8.00   Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy dowolne z rówieśnikami. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.00-8.30  Przygotowanie do śniadania. Sprzątanie sali.

8.30-9.00  Śniadanie.

9.00-9.20  Czynności higieniczne w WC i łazience.

9.20-10.00  Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zajęcia muzyczne, rozwojowe, plastyczne oraz edukacyjne.

10.00-10.15 II Śniadanie.

10.20-11.20  Spacer, plac zabaw. Nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków.

11.20- 11.30  Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu.

11.30 Obiad-pierwsze danie- zupa.

12.00- 14.00  Odpoczynek na leżakach. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, kołysanek.

14.00- 14.30  Obiad- drugie danie.

14.30-15.15  Zabawy dowolne, zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce, nauka piosenek, wierszyków, zabawy orientacyjno-porządkowe. Zajęcia dodatkowe.

15.15-15.30 Podwieczorek.

16.00-17.30 Zabawy dowolne, konstrukcyjne, indywidualne oraz w grupie rozwijające zainteresowania dzieci, zajęcia plastyczne, manualne, ruchowe oraz zajęcia dodatkowe. Odbiór dzieci ze żłobka.