Ewa Ciulewicz

Organizacja imprez

O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku: pedagogika opiekuńcza na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: zintegrowana wczesna edukacja oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej. Stale dbam o podnoszenie i uzupełnianie swoich kwalifikacji oraz wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do najcenniejszych szkoleń w jakich uczestniczyłam należą: ”Odimienna metoda czytania Ireny Majchrzak”, „Edukacja matematyczna w przedszkolu”, „Metody wspierające przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania- metoda
M. Bogdanowicz”.

Podczas swojej codziennej pracy kieruję się maksymą: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. Ponadto dokładam wszelkich starań, aby podczas pobytu dziecka w przedszkolu miało ono możliwość budowania poczucia własnej wartości i indywidualności, a także rozwijania swojej wyobraźni, zainteresowań, zdolności oraz umiejętności. Uśmiech dziecka, wywołanie zaciekawienia, dostarczenie mu bodźca do działania jest wyznacznikiem mojej pracy. Stanowczość, konsekwencja, a jednocześnie ciepły, serdeczny stosunek do dziecka jest podstawą dobrego wychowania i edukacji. Ponadto ciekawe zajęcia prowadzone przy użyciu innowacyjnych, dostosowanych do możliwości i rozwoju dziecka metod gwarantują wysoką jakość wiedzy i umiejętności naszych przedszkolaków.