Delfin 2

Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
na rok szkolny 2019/2020

terminy rekrutacji – zarządzenie

 

 

 

 

 

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą pańswtwo na witrynie internetowej:                         https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl/

 

Do dnia 28.02.2019r. roku rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym (2018/19) powinni złożyć w przedszkolu deklarację o chęci uczeszczania dziecka do naszej placówki w roku szkolnym 2019/20 (wypełnienie karty deklaracyjnej- Delfin 2). Natomiast podpisywanie kontynuacji umów odbędzie się w dniach 29-31.08.2019 roku w godzinach: 7:30 do 16:O0. W celu podpisania umowy powinni zgłosić się oboje rodzice, ponieważ na umowie musi znaleźć się podpis każdego z nich. Druki umów dostępne są w placówce. Umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach.
NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Zakres świadczeń, wysokość i sposób dokonywania opłat za przedszkole  reguluje umowa cywilnoprawna, zawierana z rodzicami każdego dziecka. Zapisy umowy wynikają z:

Uchwały Nr XXIII/326/16 (załącznik 2) Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 

Numer konta bankowego dla rodziców z przedszkola „Delfin” do wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu:

 

Bank Millenium:

 

59 1160 2202 0000 0003 0886 7433
Karta zgłoszeniowa- Delfin2

załącznik 2

Ustawa o systemie oświaty

 

 

Wszyskie dzieci z naszego przedszkola objęte są grupowym ubezpieczeniem NNW. Szczegółowe informacje odnoście zakresu ubezpieczenia oraz kosztów z nim związanych zostaną przedstawiane na pierwszym zabraniu z rodzicami we wrześniu.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast