Oferta edukacyjna

Plan zajęć w przedszkolu

1. Zgłębiamy tajniki wiedzy:

– bogata oferta edukacyjna przygotowana w oparciu o nową podstawę programową MEN

– realizacja programu edukacji przedszkolnej: Program wychowania przedszkolnego , autorstwa J. Kopały, E. Tokarskiej

– wprowadzenie elementów nowoczesnych metod pracy:

 • Metody odimiennej I. Majchrzak (nauka globalnego czytania dla dzieci 5-letnich)
 • Metod badawczych przy pomocy których dzieci mają okazję odkrywać różnorodne prawidłowości nauki, środowiska przyrodniczego, fizyki, itp. (4 żywioły- eksperymenty, doświadczenia)
 • Metody R. Labana (metoda ruchowej ekspresji twórczej)
 • Metody C. Orffa (rozwój samo ekspresji i inwencji twórczej dziecka poprzez ćwiczenia ruchowo-muzyczno-słowne
 • Metody W. Sherbone (doświadczanie ruchu poprzez kontakt fizyczny, emocjonalny, społeczny, orientację w schemacie własnego ciała)
 • Metoda Paula Dennisona
 • Metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej (wprowadzenie dziecka w świat matematyki)
 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 

2. Radosna twórczość przedszkolaków:

 • Mały artysta- rozbudzanie wyobraźni, kształtowanie zdolności manualnych, umiejętności konstrukcyjno-badawczych
 • Małe formy teatralne
 • Mistrz parkietu- poznawanie różnych rodzajów tańca, podstawowych kroków
 • Tolerancyjny maluch- próbujemy zrozumieć siebie i otaczający nas świat (bajki terapeutyczne)
 • Świat dźwięków- wykorzystywanie terapeutycznej, relaksującej, pobudzającej, aktywizującej i poznawczej roli muzyki

 

3. Wędrówki w nieznane:

 • Wycieczki i wyjścia: Osada Kozacka „Ataman”, Teatr Lalek, Muzeum Przyrody, Straż pożarna, odkrywamy naszą okolicę- pomniki przyrody, zabytki
 • Smaki świata- poznajemy tajniki kulinarne różnych kultur oraz potrawy regionalne, smaki przeszłości
 • Świat widziany oczyma wyobraźni- wizyty teatrzyków kukiełkowych, filharmonii olsztyńskiej

 

4. Naszą działalność edukacyjną wzbogacamy i uzupełniamy zajęciami dodatkowymi:

 

 • Logopedia- kształtowanie prawidłowej mowy, dbanie o jej jak najlepszy rozwój; bogacenie słownika dziecka; doskonalenie mowy; usuwanie wad wymowy (diagnoza, usprawnienie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, wywoływanie i utrwalanie głoski)

 

 • Język angielski- nauka poprzez zabawę, śpiew z wykorzystaniem różnorodnych, dostosowanych do umiejętności i możliwości dzieci metod i środków dydaktycznych. Przedszkolaki wiedzą jak się przywitać i pożegnać. Potrafią przedstawić się i zapytać o imię kolegi/koleżanki. Ponadto dzieci poznają m.in.: cyferki i literki, kolory, podstawowe zwroty grzecznościowe, nazwy zwierząt domowych, hodowlanych, afrykańskich; nazwy części ciała, nazwy owoców i warzyw, części garderoby, nazwy członków rodziny.

Dbamy o to, aby język angielski używany był przez dzieci w codziennych przedszkolnych czynnościach (przy posiłkach, w trakcie zabawy, nauki, gdy odwiedzają nas różni goście, itp.)

 

 • Rytmika z elementami muzykoterapii- przedszkolaki w sposób aktywny poznają słowa piosenek, podstawowe kroki wybranych tańców, nazwy instrumentów, uczą się wyrażać melodię i teksty piosenek przy pomocy ruchu. Zajęciom towarzyszą dźwięki akordeonu. Celem zajęć jest wzbudzanie pożądanych emocji i sterowanie nimi, dbanie o integrację przedszkolaków, dostarczanie bogatych doznań estetycznych oraz pomnażanie doświadczeń emocjonalnych i intelektualnych, dbanie o ogólną sprawność psychoruchową dziecka.

 

 • Zajęcia taneczne- taniec jest jednym ze sposobów  przeżywania, przekazywania emocji , rozwijania ekspresji ruchowej. To również doskonała forma zabawy, która jest niezwykle atrakcyjna dla dzieci. Taniec uczy koncentracji uwagi, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, a także poczucie rytmu. Zajęcia taneczne sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej oraz stwarzają możliwość pożytecznego i celowego zagospodarowania czasu wolnego.

 

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz potrzebom naszych przedszkolaków stale piszemy różnorodne projekty i programy unijne na organizację zajęć dodatkowych (m.in. na  gimnastykę korekcyjną).

5. Edukacja zdrowotna- „w zdrowym ciele zdrowy duch”:

–  kształtowanie pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń w zakresie higieny i kultury osobistej (mycie zębów, rąk, samoobsługa w toalecie, znajomość i stosowanie zwrotów grzecznościowych, zasady kulturalnego zachowanie się przy stole)

–  propagowanie zdrowego stylu żywienia, dbanie o odpowiednie do wieku dawkowanie i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

–  zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności ruchowej umożliwiającej utrzymanie dobrej kondycji fizycznej (zajęcia ruchowe prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod; gimnastyka poranna; spacery niezależnie od pory roku)

–  kształtowanie nawyku dbania o narządy zmysłów jako organy służące kontaktom z otoczeniem i umożliwiające poznanie świata

–  kształtowanie postaw i zachowań gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia własnego oraz innych osób

–  dbałość o bezpieczeństwo i unikanie zagrożeń jakie niesie za sobą przyroda

–  ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego