Delfin

Rekrutacja

ZAPISY 2017/2018:

 

Rekrutacja do Przedszkola „Delfin” trwa przez cały rok kalendarzowy. O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach i kolejność zgłoszeń. Zapisy są prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przedszkole „Delfin” zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola „Delfin” w Olsztynie mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług Przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny. Składanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola. W momencie składania karty zgłoszeniowej, rodzice nie uiszczają opłaty wpisowej. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.

 

Pragniemy poinformować wszystkich rodziców, iż staramy się o granty na projekt edukacyjny. Będzie on obejmował darmowe zajęcia dla wszystkich naszych przedszkolaków z integracji sensorycznej, języka niemieckiego, języka angielskiego. Dzięki realizacji projektu w naszym przedszkolu zakupione zostanie nowe wyposażenie, w którego skład wchodzić będą m.in komputery, specjalistyczne meble itp.

 

Zgodnie ze Statutem Przedszkola „Delfin” w Olsztynie, aby zapisać dziecko do Przedszkola „Delfin” należy:

 

 • Przesłać lub złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową do pobrania: (Załącznik 1) Powyższe karty są również wydawane i przyjmowane przez nauczycielki w przedszkolu. Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach.
 • Podpisać umowę cywilnoprawną (dostępna w przedszkolu, po wypełnieniu karty zgłoszeniowej)
 • Zapoznać się z Regulaminem Przedszkola „Delfin”:

 

1.  Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz uiszczenia miesięcznych opłat.

 

2.  Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odbierane przez osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.

 

3. Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych przez wychowawczynie.

 

4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do dostarczenia do placówki kompletu pościeli z podpisanymi poszewkami, piżamkami oraz do dwutygodniowej ich zmiany na świeże.

 

5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.

 

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczycielki prowadzące przedszkole wraz z podaniem czasu nieobecności dziecka.

 

7. Czas pracy przedszkola obejmuje godziny od 6.30 od poniedziałku do piątku. Czas pobytu dziecka w placówce nie może być dłuższy niż 8 godzin dziennie.

 

8. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.00.

 

9. W przedszkolu realizowane są programy, które są zgodne z obowiązującą podstawą programową.

 

10. W przedszkolu realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci z rytmiki i z języka angielskiego oraz ze specjalistami (pedagogiem, logopedą).

 

11. Dzieciom przebywającym w placówce zapewnione jest całodzienne wyżywienie zapewnione przez firmę catteringową zgodnie z normami opracowanymi Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

 

12. Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko wartościowe przedmioty przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

13. Informację o rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca.

 

OPŁATY: 

 

UWAGA! Od dzieci zapisanych do przedszkola nie pobieramy wpisowego!!! Płatność należy uiszczać do 5-tego każdego miesiąca bezpośrednio w przedszkolu lub na konto:

Bank Milenium 22 1160 2202 0000 0001 6877 7207

 

Czesne za przedszkole od 1 września 2016 roku:

– Pobyt od 6.30 do 17.30 wynosi 550 zł i obejmuje:

 • pełne wyżywienie: śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa+ drugie danie), podwieczorek
 • opiekę w powyższych godzinach
 • realizację programu edukacyjnego zgodnego z nową podstawą programową
 • rzetelne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
 • zajęcia dodatkowe dla 4-6-latków w godz. 12.00-14.00-przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • leżakowanie 3-latków w godz. 12.00-14.00
 • prowadzenie stałych obserwacji rozwoju dziecka
 • język angielski utrwalany w ciągu dnia
 • zajęcia z rytmiki z elementami muzykoterapii
 • zajęcia z logopedą (indywidualna diagnoza z terapią)
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia z arteterapii
 • przyjęcia urodzinowe (tort na urodziny, owoce, drobny prezent)

 

 

WYPRAWKA na rok 2017/2018:

 

1. Tylko nowo zapisane dzieci:

 • szczoteczka do zębów
 • kubeczek do mycia zębów
 • ręcznik (podpisany)
 • pościel- poduszeczka, kołderka, kocyk (podpisane)- tylko 3-latki
 • pidżamka w worku (podpisane)- tylko 3-latki
 • kapcie na rzepy (mogą być wiązane jeśli są ortopedyczne)
 • worek z ubrankami i bielizną na zmianę
 • szczotka bądź grzebień dla dziewczynek
 • mile widziane zdjęcie dziecka (najlepiej 10×15, a nie mniejsze niż 9×13) 🙂

 

2.  Wszyscy:

 • ryza papieru
 • 1x chusteczki higieniczne w pudełku
 • 1x chusteczki nawilżane
 • 2x pasta do zębów
 • wpłata 25 zł/semestr na przybory plastyczne

 

 

EWENTUALNE NIEOBECNOŚCI  DZIECKA W PRZEDSZKOLU PROSIMY ZGŁASZAĆ DO GODZ 8.00 KAŻDEGO DNIA LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.