Marta Artysiewicz

Nauczyciel

O mnie

W przedszkolu pracuje na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki oraz drugiego stopnia wczesnej edukacji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Staram się ciągle doskonalić swój warsztat pracy oraz podnosić kwalifikacje przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach dla nauczycieli: Metoda Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne, Gry i zabawy ułatwiające poznanie zespołu, Edukacyjne walory pracy z obrazkiem w grupie dzieci młodszych, Rola nauczyciela w rozwijaniu twórczej aktywności dziecka, Etyka zawodu nauczyciela a kreowanie wizerunku. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody wspomagające rozwój i dające dzieciom możliwość poznania i zrozumienia otaczającego ich świata: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda twórcza C. Orffa i  R. Labana, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Dennisona,  Pedagogika zabawy Klanza. Dodatkowo precyzyjnie i starannie wprowadzam  dzieci w świat pojęć matematycznych (na podstawie dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej) oraz w świat pisma metodą Ireny Majchrzak.  Wszystkie powyższe działania  wykonuję z pełnym zaangażowaniem, dokładnością i zapałem, ponieważ wiem jak ważne jest wspieranie rozwoju dziecka  w wieku przedszkolnym. W swojej pracy dążę do odkrywania indywidualnych potrzeb swoich wychowanków. Wykazuję dużą zdolność empatii –  staram się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje przedszkolaków. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, a największą radością  dla mnie jest jego szczery uśmiech, do którego każdego dnia staram się nakłonić swoich małych podopiecznych.